Copenhagen One Star – fredag den 7. juni 2024

Sejlklubben København arrangerer Copenhagen One Start. Idéen med Copenhagen One Star er en ukompliceret, venskabelig kapsejlads for Single handsejlere i
Øresund. Vi forsøger at holde mængden af regler nede, men et fælles sæt spilleregler kommer vi ikke uden om. Det primære fokus for reglerne er at højne sikkerheden.

Sejladsen gennemføres under flag, og der sejles efter søvejsreglerne. Kapsejladslicens er ikke påkrævet, og der beregnes ikke kalkuleret sejltid på baggrund af måltal. Vi kræver derfor heller ikke indmåling af sejl.

Den første båd i mål for hver bådklasse har vundet.

  • Sejladsen sejles fra fredag d. 7 juni kl18.00 og sidste tages i mål lørdag d. 8 juni kl. 18.00
  • Sejladsen er en distancesejlads mellem 60 og 90 sømil alt efter vejret, baner er bestemt på forhånd
  • Lørdag d. 8 juni kl. 19.00 vil der være middag i Sejlklubben Københavns lokaler kl. 19.30, middag er for sejlere, shorecrew og de frivillige
    • Efter middag vil der være præmie overrækkelse ca. kl. 21.30, præmier der ikke overrækkes tilfalder klubben
  • Det koster kr. 400,- at deltage, hvis du betaler før 1 maj 2024 efter vil det koste kr. 500,-
  • Du kan ligge gratis i SKK fra en uge før til en uge efter, dette foregår i aftale med havnefogeden

Sejladsbestemmelser Copenhagen One Star 5-6-2023

Læs mere om kapsejladser i Sejlklubben København her