DH-DM – 6.-8. september 2024

Et mesterskab for alle både med gyldigt DH målerbrev

DH-DM arrangeres i år af Svanemøllebugten Sejlsport som er en paraplyforening for klubberne i Svanemøllebugten, derfor er det med hjælp fra Frem, K.A.S., Sundet, KØS Sejlsport og Sejlklubben København i tæt samarbejde med Dansk Sejlunion. Formålet med mesterskabet er at skabe en sejlads, hvor alle både med gyldigt DH målerbrev kan dyste mod hinanden på forskellige banetyper.

Målgruppen for stævnet er alle kapsejlende både i Danmark med gyldigt DH målerbrev og indmålt symmetrisk eller asymmetrisk spiler. Bådene vil efter tilmeldingsfristens udløb blive inddelt i grupper af Dansk Sejlunions DH-eksperter. Der kåres en officiel Danmarksmester i hver gruppe.

Stævnet løber over 3 dage med distancesejlads fredag og banesejlads lørdag og søndag. Det sociale aspekt er en meget vigtig del af stævnet. Alle deltagere får moleøl efter sejladserne og kan købe forplejning til attraktive priser.

Vi sætter sejlerne i centrum hvilket blandt andet betyder, at den sportslige afvikling vil være i top, at vi vil fokusere på et højt informationsniveau før, under og efter sejladserne og at vi vil bestræbe os på, at alle uanset erfaring og sejladsmæssigt niveau vil føle sig vel modtaget i København, der lægger havn og omgivelser til arrangementet.

Vi er som arrangører klar over, at nogle har større mulighed for at vinde efter DH end andre, og vil bestræbe os på, at alle får mulighed for at får en god oplevelse, blandt ved at præmiere andre end de førende i hver klasse (spurtpræmier), ligesom vi vil fokusere på ”løb i løb”, hvor en gruppe af både længere nede i feltet kæmper om f.eks. pladserne fra 8-12. I det hele taget er det vores målsætning, at ALLE uanset niveau og erfaring skal følge sig velkomne!

Følg med på facebook DH-DM 2024 og på stævnets website www.dh-dm.dk

Frivillig hjælp

Er du en af dem, der gerne vil give et nap med, det er både hvis du kan en time og hvis du har lyst til at være med hele vejen eller noget midt imellem 🙂 Så hold øje med Facebook og hjemmesiden, hvor du kan tilmelde dig.

Vi håber at se en masse af jer i august!