Forterne Rundt – hver søndag fra den 14. april 2024

Langelinie Yacht Klub inviterer til venskabelig kapsejlads med fast bane hver søndag fra medio april til medio november. Alle er velkomne.

Ved sæsonstart søndag 14.april el. ved første deltagelse, tilmelder man sig med navn, bådnavn, e-mail og TCC til hrysgaard@icloud.com. Mangler TCC, hjælper vi gerne.

Man deltager i sejladsen uden yderligere tilmelding. Ændringer eller aflysning af sejladsen udsendes på sms og på LYK facebook, senest fredag kl.18.00.

Start kl.10.00 på en fast bane med Middelgrundsfortet om styrbord, Flakfortet om bagbord og retur med Middelgrundsfortet om styrbord.

Start-og mållinie, i området NV for Middelgrundsfortet, meddeles i god tid før sæsonstart.

RaceQs startes kl.09.50 og slukkes senest 15 min. efter målgang. Husk at uploade.

VHF kanal 72 skal holdes åben under hele sejladsen.

Måltid og bådnavn sendes umiddelbart efter målgang på sms til: Christian Karlsson/28267043 el.Hans Rysgaard/ 21200102. Hvis man udgår, gives besked på sms.

Vi glæder os til at se rigtig mange både til vores søndags sejladser !

LangelinieYacht Klub
Christian Karlsson/Karla
Hans Rysgaard/Min Amanda