Hvad er Svanemøllebugten Sejlsport?

Svanemøllebugten Sejlsport er samarbejdsorgan for et antal sejlklubber med hjemsted i Københavns nordlige del.

I alt 8 sejlklubber er medlem i foreningen med hjemsted i København Ø.

Svanemøllebugten Sejlsports formål er:

  • at fremme samarbejdet mellem sejlklubberne i og omkring Svanemøllebugten til gavn for medlemmerne og sejlsporten.
  • at fremme sejlernes interesser ved at fremføre dem over for relevante offentlige myndigheder, idræts- og interesseorganisationer, samt over for relevante virksomheder.
  • at formidle uddannelse og træning til medlemmerne.
  • at koordinere klubbernes kapsejladser og arrangere andre sejlsportsarrangementer.
  • at forvalte SvS’ aktiver og de pengemidler, der gennem kontingenter og på anden måde måtte tilgå, således at de efter bestyrelsens skøn bliver til størst mulig gavn for alle SvS’ medlemsklubber.

Klubberne en hver især også medlemmer af Dansk Sejlunion, som er sejlernes idrætsorganisation.

Svanemøllebugten Sejlsport er en demokratisk organisation med en bestyrelse, som vælges  på den årlige generalforsamling. Medlemsklubbene har hver én stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og repræsenterer den i alle forhold.

Svanemøllebugten Sejlsport udspringer af Svanemøllekredsen, som var et samarbejde imellem sejlklubberne omkring Svanemøllehavnen, og den var en formel del af Dansk Sejlunion. Sejlunionen opererer imidlertid ikke længere med Kredse, men Svanemøllebugten Sejlsport vil videreføre de aktiviteter, der blev varetaget af Svanemøllekredsen.

I de senere år har de to væsentligste aktiviteter været Tirsdags- og Onsdagskapsejladserne, og disse videreføres. Bestyrelsen fastlægger størrelsen af de gebyrer, der vil blive opkrævet for deltagelse i f.eks. disse kapsejladser. Disse gebyrer vil være lavere for deltagere, der er medlemmer i foreningens medlemsklubber.

I de senere år har Svanemøllekredsen derudover fremført sejlernes synspunkter i forbindelse med projekteringer af badestrand og Nordhavnsforbindelsen. Den type opgaver kan der forventes at blive flere af i takt med udbygningen af København Ø.