Slaget på Reden – hver mandag fra maj til oktober 2024

Slaget på Reden
Det historiske søslag øst for Trekronerfortet 2.april 1801 blev i 2008 fulgt op af kapsejladsen
Slaget på Reden, som afholdes hver mandag aften, fra maj til oktober.

 • Deltagelse er gratis for alle LYK medl. og gæster skal ved første deltagelse blot sende en
  mail med navn, bådnavn, bådtype,TCC til hrysgaard@icloud.com
 • Banen udsendes på mail og LYK facebook, senest mandag kl.14.00.
 • Der sejles med ét TCC for sæsonen og 1.start for Racere kl.17.55 og – 2.start for Cruisere
  kl.18.00.
 • Som udgangspunkt starter både med TCC større end 1.15 i 1. løb og andre i andet løb.
  Efter første sejlads kan man ønske at skifte løb, som så vil være gældende for resten af
  sæsonen.
 • For Cruisere reguleres TCC med tillæg for første 3 både og fradrag for 3 sidste.
 • Der sejles efter Dansk Sejlunions kapsejladsregler.
 • VHF kanal 72 skal være tændt under hele sejladsen.
 • RaceQs skal tændes for 1.start kl.17.40 og 2.start kl. 17.45 og slukkes og uploades senest
  15 min. efter målgang.
 • Hvis RaceQs svigter, sendes sms med bådnavn og måltid til Torben 26164025.
 • Vi behandler ikke protester; evt. uoverensstemmelser afklares direkte mellem de
  involverede både.
 • Der udsendes resultat for Racere og for Cruisere på hjemmesiden og facebook.
 • Der er bar og grill til egen mad efter sejladsen.

Torben, Ole og Hans – Langelinie Yacht Klub