Slaget på Reden – hver mandag fra den 29. april 2024

Det historiske søslag øst for Trekronerfortet 2.april 1801 blev i 2008 fulgt op af kapsejladsen Slaget på Reden, som afholdes hver mandag aften, fra april til oktober arrangeret af Langelinie Yacht Klub.

 • Deltagelse er gratis for Langelinie Yacht Klub (LYK) medlemmer, gæster 80 kr. Indmeldelse i LYK, send mail til Torben/Astarte: 36luna@gmail.com
 • Banen udsendes på mail og LYK facebook, senest mandag kl.14.00.
 • Der sejles med ét Websejler TCC for sæsonen.
 • 1.start 17.45 TCC <1,15 – 2.start kl. 18.00 TCC lig med el. >1,15.
 • TCC reguleres med tillæg for første 3 både og fradrag for 3 sidste (0,03, 0,02 og 0,01).
 • Der sejles efter Dansk Sejlunions kapsejladsregler.
 • VHF kanal 72 skal være tændt under hele sejladsen.
 • RaceQs skal tændes for 1.start kl. 17.40 og 2.start kl. 17.55 og slukkes og uploades senest 15 min. efter målgang.
 • Hvis RaceQs svigter, sendes sms med bådnavn måltid til 26164025.
 • Sidste båd bjærger udlagte bøje (externe både undtaget).
 • Protest og lign. afklares mellem involverede både.
 • Der udsendes 2 resultater: Et, hvor opsamlet tillæg/fradrag medregnes, og et uden.
 • Resultatet udsendes på mail og LYK facebook senest tirsdag formiddag.
 • Der er bar og grill til egen mad efter sejladsen.

Langelinie Yacht Klub
Torben Falholt/Astarte II
Hans Rysgaard/Min Amanda